VZDELANIE

Vyštudovala som slovenskú filológiu na Jagelovskej univerzite v Krakove. Magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním v roku 2015. Týmto spôsobom som získala vysokú úroveň znalosti slovenského jazyka, ktorú som potom zdokonaľovala pomocou samoštúdia a počas práce v IT spoločnostiach ako pracovníčka zákazníckej podpory pre slovenský a český trh.

V júni 2019 som absolvovala 1-ročnú Školu slovenského práva na Právnickej fakulte Jagelovskej Univerzity v Krakove. Medzi prednášajúcich školy patria poprední slovenskí právnici a advokáti pracujúci v slovenských kanceláriách.

Momentálne sa pripravujem na štátnu skúšku pre získanie oprávnenia súdnej prekladateľky PL-SK v Poľsku.

SKÚSENOSTI

S prekladmi pracujem už okolo 5 rokov. Od februára 2018 mám vlastnú živnosť na účely poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb. Predtým som vykonávala príležitostné preklady pre priamych zákazníkov ako aj pre prekladateľské agentúry, a v rokoch 2013-2015 som pracovala ako externá prekladateľka pre slovenský e-shop so šperkami.

Viac ako 4-ročné skúsenosti v oblasti zákazníckej podpory pre spoločnosť poskytujúcu logistické služby mi umožnili sa zoznámiť s terminológiou týkajúcou sa dopravy a logistiky. Vďaka štúdiu v Škole slovenského práva na Jagelovskej univerzite som si obohatila slovnú zásobu v oblasti práva a spoznala som hlavné právne predpisy platné na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť, čo o mňa hovoria moji zákazníci, pozrite sa na moje referencie.

Pri vykonávaní prekladov používam CAT nástroj - SDL Trados Studio 2019, vďaka čomu sú moje preklady konzistentné a na základe opakovaní v zdrojovom texte viem mojim zákazníkom ponuknúť atraktívnejšie ceny.