Nižšie uvedené ceny sú len orientačné ceny - konečnú cenu objednávky vždy dohodnem so zákazníkom individuálne podľa oblasti, z ktorej pochádza text na preklad, jeho rozsahu a očakávaného termínu dodania.

Uvedené ceny za prekladateľské a tlmočnícke služby sú ceny netto - ak nie ste podnikateľ alebo živnostník, je potrebné k nim pripočítať poľskú sadzbu DPH (23 %).

Preklady

Zúčtovacia jednotka je jedna normostrana, to znamená 1800 znakov vrátane medzier.

Minimálna objednávka predstavuje 0,5 normostrany. To znamená, že v prípade kratšieho prekladu sa uplatní cena za 0,5 normostrany.

         slovenčina / čeština -> poľština od 13 EUR
          poľština -> slovenčina / čeština od 12 EUR
       korektúra / verifikácia 50 % ceny prekladu

Tlmočenie

Zúčtovacia jednotka je 1 hodina (60 minút) tlmočenia.

Minimálna objednávka predstavuje 4-hodinový tlmočnícky blok.

V prípade záujmu o tlmočnícke služby: konzekutívne alebo simultánne, kontaktujte ma, prosím, emailom alebo pomocou kontaktného formulára, ktorý nájdete v záložke "Kontakty".