Summa Linguae S.A.

SAFE TIME s.r.o.

Roboty Przemysłowe

MEDIUSZ s.c.

Šperky s.r.o.

Film Produkcja sp. z o.o.