Ponuka

Preklady

Vykonávam obyčajné preklady v jazykových kombináciách poľský jazyk -> slovenský / český jazyk a slovenský / český jazyk -> poľský jazyk. Prekladám zmluvy, úradnú korešpondenciu, marketingové texty, webové stránky, etikety, návody na použitie a iné. Som odborníčka na preklady v oblasti dopravy, logistiky a práva.

Tlmočenie

Ponúkam služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia v jazykových kombináciách slovenský jazyk – poľský jazyk a poľský jazyk – slovenský jazyk. Rada Vás podporím pri tlmočení súkromných ako aj obchodných stretnutí, konferencií, školení, prehliadok mesta a podobne.

Korektúry a verifikácie

Ponúkam službu korektúr a jazykových verifikácií textov v poľskom a slovenskom jazyku, ktoré spočívajú v overení súladu prekladu s pôvodným textom a kontrole, či sa v ňom nenachádzajú žiadne pravopisné, gramatické ani interpunkčné chyby.