KTO SOM

Volám sa Agata.

Som prekladateľka a tlmočníčka.

Myslím si, že jeden z najväčších zdrojov spokojnosti v živote človeka predstavuje kontakt s inými ľuďmi. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je komunikácia - a predovšetkým tá verbálna, v ktorej používame slová a vety. A preto práve preklady a tlmočenie sa stali mojou vášňou - vďaka mojej práci cítim, že pomáham ľuďom lepšie sa zoznámiť a týmto spôsobom sa k sebe priblížiť.

Prečo by ste mali osloviť práve mňa?

KVALITA A CENA

Keď pripravujem akýkoľvek preklad dávam pozor na každý detail, vďaka čomu výsledkom mojej práce je vždy kvalitne preložený cieľový text. Moje preklady do slovenčiny a češtiny vždy odovzdávam na dodatočnú kontrolu rodenému hovoriacemu daného jazyka. Ponúkam konkurencieschopné ceny, ktoré určujem podľa zložitosti zdrojového textu.

DOCHVÍĽNOSŤ A PRESNOSŤ

Uvedomujem si, že čas je jednou z najdôležitejších hodnôt v dnešnom svete, a preto preklady vždy dodávam v dohodnutom termíne alebo dokonca aj skôr. Pred odovzdaním textu ho niekoľkokrát kontrolujem, aby zákazník dostal bezchybný a estetický preklad.

VÁŠEŇ A ATMOSFÉRA

Slovenský a český jazyk sú už dlhé roky mojou vášňou, a preto možnosť s nimi pracovať a neustále ich objavovať predstavuje pre mňa ozajstný zdroj spokojnosti. To má priamy vplyv na môj prístup k osobám, ktorým ponúkam svoje služby – verím, že milá a priateľská atmosféra je zárukou lepších pracovných výsledkov.

PONUKA

Preklady

Vykonávam obyčajné preklady v jazykových kombináciách poľský jazyk -> slovenský / český jazyk a slovenský / český jazyk -> poľský jazyk. Prekladám zmluvy, úradnú korešpondenciu, marketingové texty, webové stránky, etikety, návody na použitie a iné. Som odborníčka na preklady v oblasti dopravy, logistiky a práva.

Tlmočenie

Ponúkam služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia v jazykových kombináciách slovenský jazyk – poľský jazyk a poľský jazyk – slovenský jazyk. Rada Vás podporím pri tlmočení súkromných ako aj obchodných stretnutí, konferencií, školení, prehliadok mesta a podobne.

Korektúry a verifikácie

Ponúkam službu korektúr a jazykových verifikácií textov v poľskom a slovenskom jazyku, ktoré spočívajú v overení súladu prekladu s pôvodným textom a kontrole, či sa v ňom nenachádzajú žiadne pravopisné, gramatické ani interpunkčné chyby.

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI

Nájdite ma na